Архив от дата:

.


Дигиталните умения бяха акцентът в информационното събитие на ОПРЧР за 2019 г.Значението на дигиталните умения на работната сила и все по-нарастващото им влияние за успешна реализация в съвременния пазар на труда бяха основната тема на Информационното събитие на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) за 2019 г. Форумът се проведе в рамките на международното технологично изложение WEBIT FESTIVAL 2019 и събра над 1400 посетители.
 
"София е столицата с най-бързо развиваща се дигитална индустрия. Заетостта в този сектор ще продължи да се развива. Вече сме свидетели, че ежедневието е невъзможно без елементарни дигитални умения. Благодарение на солидарността на Европа младите и по-възрастните имат възможност да се обучават. Намеренията ни са през следващия програмен период да договорим минимум 500 милиона лева само за обучения в сферата на дигиталните умения“, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. 
 
Посетителите на форума се запознаха с различни практични примери за това какви умения и знания ще бъдат най-полезни за тях. В първия ден на фестивала те видяха най-напредналите технологии в роботиката, присъстваха на демонстрация на робот-компаньон, чуха презентации за развитието на технологиите в космическия и самолетен бизнес и промените в картовите разплащания.
 
В рамките на фестивала заместник-министър Русинова участва в дискусия на тема: „Бъдещето на труда и иновациите в образованието“. „С развитието на изкуствения интелект се променя оценката за добавената стойност на хората, ценят се талантите, променят се видовете заетост, начините за обучение, както и знанията, които трябва да имаме. Бъдещето на труда е въпрос на посрещане на предизвикателствата, свързани с възможността за постоянно развитие и надграждане на на уменията. Има много професии които ще изчезнат, а едва 10 процента от децата ни ще работят професия, която познаваме. Всички останали ще работят работа, различна от съвременните ни представи, коментира Русинова. Тя добави, че цифровите умения придобиват ключово значение за повишаване на пригодността за заетост и намиране на работа.
 
Статистическите данни показват, че през 2008 г. в сектора на информационни технологии и услуги са били заети 13 500 души, а през 2017 г. техният брой се е увеличил четири пъти – до над 55 000 души. Средните работни заплати в ИКТ са най-високите в страната и с поред данните за 2016 г. те са със 150% по-високи от средната за страната. Прогнозите на Министерството на труда и социалната политика показват, че сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ ще запази ролята си на пазара на труда. През 2022 г. заетите лица в сектора ще бъдат 94 400, а през 2032 г. – 91 500.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България