Архив от дата:

.


България и Германия подписаха двугодишна Работната програма за сътрудничество в областта на труда и социалната политикаЗаместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и Ролф Шмахтенберг, постоянен държавен секретар на Министерството на труда и социалните въпроси на Германия, подписаха двугодишна Работната програма за сътрудничество в областта на труда и социалната политика, обхващаща периода 2019-2020 г. Документът е доказателство за продължаващото отлично партньорство и създаване на нови възможности за неговото разширяване и укрепване между двете министерства.
 
По време на разговорите бяха обсъдени въпроси, свързани със заетостта, професионалната квалификация, пазара на труда, управление и използване на средствата от Европейския социален фонд, прилагане на регламентите на ЕС в областта на координация на системите за социална сигурност. Акцент беше поставен и върху  социалното подпомагане и социална интеграция, равните възможности за хората с увреждания, трудовото право, безопасността и здравеопазването при работа. 
 
Шмахтенберг подчерта високите резултати, постигнати по време на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България