Архив от дата:

.


Над 48 000 хора с увреждания са подали заявление за индивидуална оценка на потребностите633 000 хора с увреждания са получили месечна финансова подкрепа през април. Почти 13 000 от тях са взели най-високия размер на помощта – 198,36 лв. От началото на 2019 г. на около 5 000 души е отпусната целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Тези данни представи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на кръгла маса, на която беше обсъдено прилагането на новото законодателство за хората с увреждания и бяха набелязани възможностите за подобряването на сътрудничеството в тази сфера между държавата и неправителствения сектор. Дискусията беше организирана от Агенцията за социално подпомагане (АСП) с участието на експерти на Министерството на труда и социалната политика и АСП, представители на национално представителните  организации на и за хора с увреждания и националните граждански инициативи „Системата ни убива“ и „Системата ни убива всички“.
 
Днешната кръгла маса е възможност заедно да оценим първите резултати от прилагането на новото законодателство за хората с увреждания и да установим как протича процесът на индивидуална оценка на потребностите, какви са данните и тенденциите, как работят новосъздадените отдели за оценка на хората с увреждания и какво може да се подобри в тяхната работа, каза министър Петков. Данните на АСП показват, че средно на ден се подават по около 1500 заявленията за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания. От началото на април досега са подадени общо 48 085 заявления.
 
Изпълнителният директор на АСП Румяна Петкова представи предприетите действия за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от подкрепа на хората с увреждания. Участниците в кръглата маса се обединиха около виждането за необходимостта и полезността от регулярно провеждане на подобни работни срещи и обединяване на усилията в информирането и консултирането на хората с увреждания за техните права и възможности.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България