Архив от дата:

.


Зам.-министър Лазаров: Равнопоставеността между жените и мъжете е от ключово значение за постигането на социална справедливостРавнопоставеността между жените и мъжете е от ключово значение за постигането на социална справедливост и устойчив, интелигентен и приобщаващ икономически растеж. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров на конференцията относно ролята и статута на жените в модерното общество в Букурещ. Събитието е част от Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз, което продължава добрата практика да дава видимост на темата за равенство между половете.
 
В изказването си Лазаров припомни, че Министерството на труда и социалната политика работи усилено за равните права и възможности, които са залегнали в Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността между половете 2016-2020 г. Документът има за цел да повиши участието на жените на пазара на труда, да премахне разликата в заплащането и да създаде условия за преодоляване на стереотипите, основани на полов признак.
 
Като добра практика в тази сфера заместник-министър Лазаров посочи конкурсът за момичета-предприемачи Enterpregirl под мотото „Защото мечтите нямат пол!“, който се провежда от Българския център на жените в технологиите. Той има за цел да развива предприемаческата култура и да насърчава все повече момичета да се насочат към бизнеса и технологиите, каза още заместник-министърът на труда и социалната политика.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България