Архив от дата:

.


Министър Петков се срещна с председателя на германското Сдружение за подпомагане на домове за хора с увреждания Паул ХайдрихМинистърът на труда и социалната политика Бисер Петков се срещна с Паул Хайдрих, председател на германското Сдружение за подпомагане на домове за хора с увреждания в чужбина. По време на разговора бяха обсъдени теми от двустранен интерес с акцент върху възможностите за подобряване на социалните услуги за хората с увреждания.

 

Създаването на по-добри условия за интеграция на хората с увреждания е основен приоритет на Министерството на труда и социалната политика, каза министър Петков. Той подчерта, че през 2018 г. са приети три нови закона в тази област – Законът за хората с увреждания, Законът за социалните услуги и Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика.

 

Министър Петков добави, че от 2018 г. България изпълнява първия план за прилагане на Стратегията за дългосрочна грижа, чиято основна цел е подобряване на качеството на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания. В документа е предвидено до 2021 г. закриване на институциите, които са в най-лошо състояние и изграждане на 100 нови услуги, в които хората могат да получават дневни и денонощни грижи. Законът за социалните услуги регламентира изготвянето на национална карта на потребностите от услуги. Създаването на новите центрове ще се съобрази с него, добави министър Петков.

 

Паул Хайдрих информира за дейността на ръководеното от него сдружение за осигуряване на финансова подкрепа за ремонтиране на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Малко Шарково и за разкриване на защитени жилища в град Болярово и Малко Шарково.

 
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България