Архив от дата:

.


Зам.-министър Петрова откри работна среща за социалните права на гражданите в ЕСЗаместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова откри днес в София работна среща за правата на гражданите съгласно Европейския стълб на социални права (ЕССП). В изказването си тя направи преглед на постигнатото до момента и очерта предизвикателствата пред условията на труд, политиката по доходите, социалния диалог и бъдещето на труда.

 

Европейският стълб на социалните права бе една от приоритетните теми по време на българското председателство на Съвета на ЕС. Неговата цел е да допринесе за социалния напредък чрез подкрепа за справедливи и добре функциониращи пазари на труда и социални системи, напомни Султанка Петрова. По нейните думи България подкрепя засилването на социалното измерение на Европа и трудовото законодателство в страната гарантира правата на работниците и служителите в много голяма степен.

 

Промените на пазара на труда, предизвикани от дигиталната трансформация, поставят по-високи изисквания към характеристиките на работната сила. Почти всички професии изискват умения за работа с информационни и комуникационни технологии, подчерта зам.-министър Петрова.

 

Тя напомни, че българското правителство прие пакет от социални закони (Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, Закон за хората с увреждания, Закон за социалните услуги), насочени към насърчаване на интеграцията на рисковите групи. В работата си Министерството на труда и социалната политика остава ангажирано с политиките, фокусирани върху дългосрочно безработните лица и повишаване на доходите и жизнения стандарт на населението.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България