Архив от дата:

.


Зам.-министър Русинова: Около 1000 случаи на насилие над деца са регистрираните през 2019 г.Около 1000 са регистрираните случаи на насилие над деца през 2019 г. от Агенцията за социално подпомагане.  Най-голям брой случаи са регистрирани в София, Монтана, Варна, Велико Търново. Това отчете днес  заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова пред делегатите на двудневната регионална конференция, насочена към предотвратяване и справяне с насилието над деца. Организатори на форума са УНИЦЕФ, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, Световна здравна организация, Обединение „Детство без насилие“ (България) и Child Protection Hub.
 
Най-важната стъпка за премахването на насилието над децата е законодателната инициатива, подчерта зам.-министър Русинова. Тя подчерта, че в българското законодателство акцентът е поставен върху въпросите, свързани с превенция на насилието, координацията между институциите и подкрепа на децата, пострадали от насилие и техните семейства. Именно затова комплексните усилия на всички органи за закрила на детето осигуряват защита от различни форми на злоупотреба, обясни Русинова. Тя бе категорична, че не може да има насилие над децата в 21-ви век. 
 
В изказването си зам.-министър Русинова представи новия Закон за социалните услуги , които овластява човека и отделя социалните плащания от социалните услуги. Подготвя се и подзаконовата нормативна уредба към него. Предстои изготвянето на национална карта на социалните услуги, съобразно която ще се изграждат новите центрове за дневна и 24-часова подкрепа и грижа. 
 
Министерството на труда и социалната политика е поело ангажимент с европейски средства да осигури подкрепа на доставчиците на социални услуги, напомни тя. Прогнозите са, че през следващия програмен период средствата за България от Европейския социален фонд ще се увеличат със  70%.  През настоящия програмен период около 27 % процента от средствата са насочени към социално включване и тази тенденция ще се запази, каза заместник-министър Русинова. 
 
Голямата част от подкрепата, която държавата може да окаже, е свързана с превенцията на насилието и работата с жертви на насилие, за да могат да се предотвратят последващи случаи.  Това е възможно чрез разширяване и създаване на допълнителните услуги, които да бъдат финансирани с европейски средства и държавния бюджет. Важна част от процеса е изграждането на добра мрежа от специалисти, които да поемат случаите на местно ниво, подчерта Русинова.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България