Архив от дата:

.


Министърът на труда и социалната политика посети социални услуги в ЕленаМинистърът на труда и социалната политика Бисер Петков посети Дневния център за деца и /или младежи с увреждания, нов Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания и Центъра за ранно детско развитие по проект Социално включване в гр. Елена. Той се запозна с предлаганите дейности на трите социални услуги  и благодари на общината  и служителите за доброто качество на тяхното предоставяне.

 

В момента  Дневният център се посещава  от 28 деца и младежи с увреждания.   С тях работят възпитател, социален работник, психолог, рехабилитатор, логопед и педагог. Младежите са включени в различни занимания по приложно изкуство и арт терапия, участват в трудотерапия, готварство, цветарство и музикотерапия. 

 

По време на работната си визита в гр. Елена министър Петков се срещна с кмета на общината Дилян Млъзев  и със заместник-кмета  по хуманитарни дейности  Десислава Шопова. Те обсъдиха развитието на социалните услуги в общината, състоянието на пазара на труда и заетостта в региона.

 

В рамките на посещението си  министър Петков взе участие в работно съвещание на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. На срещата бяха отчетени резултатите от инспекционната дейност на агенцията за първото полугодие на 2019 г. и специализираните проверки  от контролните органи за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания. 
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България