Архив от дата:

.


Зам.-министър Лазаров участва в Съвета на ЕС по заетост и социална политикаЗаместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров участва в Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, който се проведе в Брюксел. Основна тема по време на дискусията беше икономиката на благоденствието.  Считам, че чрез издигането на тази тема като приоритет ще се подпомогне бъдещото развитие на европейския социален модел. Добавената стойност е именно в постигането на икономика на  благосъстоянието чрез прилагане на всеобхватен подход  в различни области - социална сфера, заетост, равенство между половете, здравеопазване и образование, каза заместник-министърът.
 
Той обясни, че общите усилия за постигане на възходящо социално и икономическо сближаване ще направят европейския модел готов да отговори на предизвикателствата на бъдещето. Приетият наскоро Стратегически дневен ред на ЕС за периода 2019-2024 г. е добра основа, върху която ще можем да надграждаме политиките за икономическо благосъстояние. Имаме необходимия набор от инструменти - Европейския стълб на социалните права и Европейския семестър, обясни Лазаров. 
 
В изказването си заместник-министърът подчерта, че за постигане на целите в тази насока е необходимо да обърнем внимание и на размера на инвестициите в човешкия капитал във всяка една област, защото това е залог за създаване на условия за устойчив и дългосрочен икономически растеж и намаляване на неравенството. Като пример в България той изтъкна прилагането на всеобхватен подход по отношение на благосъстоянието, поставящ фокус върху достойното приобщаване на уязвимите групи на пазара на труда.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България