Архив от дата:

.


Зам.-министър Русинова: В последните години броят на социалните услуги непрекъснато нарастваВ последните години броят на социалните услуги непрекъснато нараства. Към края на юли т.г. в страната функционират 626 социални услуги в общността за деца, финансирани от бюджета. Техният капацитет е 14 306 места. Това каза заместник-министър Зорница Русинова на среща с делегация от Киргизстан, която се проведе в Министерството на труда и социалната политика. Сред основните теми на срещата бяха деинституционализацията, както и политиките за подкрепа на децата и семействата.

 

Общата цел на държавата, ресорните министерства, общините и неправителствените организации е повишаване на качеството на социалните услуги и удовлетвореността на потребителите. Тази цел е заложена в Закона за социалните услуги, който ще влезе в сила от догодина. С него се цели да се подобрят механизмите за планиране, финансиране, контрол и мониторинг на услугите, както и да се повиши тяхното качество, ефективност и устойчивост.  В закона е определено в срок до 01.01.2021 г. да бъдат закрити всички съществуващи специализирани институции за деца.

 

Заместник-министър Русинова запозна чуждестранните гости с резултатите от близо 10-годишния процес на деинституционализация на грижите за деца в България. С над 93% са намалели децата в специализираните институции. От 7 587 деца през 2010 г. в края на юли 2019 г. те са 514. От 2010 г. насам са закрити 114 специализирани институции, като към момента функционират 23 специализирани институции за деца.

 

Акцент в процеса на деинституционализация е подкрепата на децата и семействата с цел превенция на рисковете.  Усилията са насочени в посока превенция от изоставяне, цялостна подкрепа на семействата и интегриран подход при предоставяне на услуги за ранно детско развитие.

 

В края на срещата експертният екип на МТСП и членовете на киргизстанската делегация изразиха надежда, че настоящата среща ще допринесе за разширяване на сътрудничеството и обмяна на добри практики и опит в областта на социалната политика между двете страни.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България