Архив от дата:

.


България и Индонезия обмениха опит в прилагането на трудовото законодателствоБългария и Индонезия обмениха опит в прилагането на трудовото законодателство.  Работната среща в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) откри заместник-министър Лазар Лазаров. Той запозна чуждестранната делегация с опита на страната ни по отношение на спазването и контрола на здравословните и безопасни условия на труд.
 
Една от основните цели на МТСП е свързана с повишаване качеството и сигурността на труда чрез защита на трудовите и осигурителни права на работещите, стана ясно по време на срещата. Експертите подчертаха, че българското трудово законодателство непрекъснато се усършенства в посока гарантиране на справедливи трудови и социални взаимоотношения, удовлетвореност от работата за работниците и осигуряване на конкурентоспособност на работодателите.
 
Двете страни изразиха увереност в по-нататъшното развитие на двустранното сътрудничество в областта на труда, заетостта и социалната сигурност между България и Индонезия.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България