Архив от дата:

.


Зам.-министър Петрова: Прилагането на практики за корпоративна социална отговорност подобрява качеството на живот на българските гражданиКорпоративната социална отговорност е тема, която набира все по-голяма популярност и търси своето място в нашето общество. Развитието на целенасочени и координирани действия в тази област е свързано с подобряване качеството на живот на българските граждани и води до прилагане на политики, които доказват нашето желание и ангажираност за постигането на по-висок жизнен стандарт и конкурентоспособна икономика. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова на кръгла маса на тема „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“, организирана от Катедра „Човешки ресурси и социална зашита“ в Университета по национално и световно стопанство (УНСС).
 
В изказването си зам.-министър Петрова припомни, че през август тази година бе приета Стратегията за корпоративна социална отговорност 2019-2023 г., което доказва ангажираността на правителството за подобряване качеството на живот на населението чрез прозрачни, социално отговорни бизнес практики. Всички ние искаме да сме част от високообразовано, креативно, здраво, солидарно общество. Това означава инвестиции в човешкия капитал, в утвърждаването на широкообхватна система на социална защита, както и всеки един от нас да допринесе с умения, знания и опит в общите усилия, така че промяната да стане реалност, допълни тя.
 
Петрова обясни, че стратегията се стреми да допринесе много повече от изискванията на нормативната уредба, като насърчава изграждането на здравословни и безопасни условия на труд, които да позволяват задържането и развитието на трудолюбивите и професионално подготвени работници и специалисти в рамките на структурите, за които работят. По този начин се надяваме да дадем своя принос към запазването и развитието на човешките ресурси на страната ни и да стимулираме връщането у нас на сънародниците ни, които учат и работят зад граница, категорична бе заместник-министър Петрова.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България