Архив от дата:

.


Зам.-министър Султанка Петрова участва в представянето на резултатите от изследване за здравето и пенсионирането в ЕвропаЗаместник-министърът на труда и социалната Султанка Петрова взе участие в представянето на резултатите от изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа - SHARE. Тя поздрави екипа, работил по проекта и изрази убеденост, че подобни проучвания помагат за реализирането на по-целенасочени политики за подобряване на благосъстоянието на възрастните хора. 
 
SHARE е мултидисциплинарно, международно панелно изследване, на основата на което е създадена база данни за здраве, социално-икономически статус, семейни мрежи на повече от 140 000 лица на възраст 50 и повече години. То се реализира в 27 държави-членки на Европейския съюз и Израел, а в България е проведено за първи път през 2017г. У нас изследването се координира от екип на Института за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН). То дава представа за ключови общи и демографски процеси и тенденции, които би следвало да намерят отражение в предприеманите публични политики. 
 
В семинара взеха участие д-р  Екатерина Маркова и д-р Габриела Йорданова от ИИОЗ, които представиха данните от 2017 г. с презентация „Преходът от заетост към пенсиониране, анализ на данни от SHARE, 7 вълна”. Разгледани бяха теорията и методологията на изследването, профилът на анализираните данни, преходът от заетост към пенсиониране, качество на живот и плановете за ранно пенсиониране. Експертите направиха и сравнителен анализ със съседните държави Румъния и Гърция за трудоспособната  възраст, личната самооценка на здравето, здравния статус, плановете за ранно пенсиониране, профилът на заетите планиращи ранно пенсиониране, както и други показатели. Значителните разлики между държавите са сериозно предизвикателство към политиките на ниво ЕС и регионалните политики за развитие, категорични са те.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България