Архив от дата:

.


Заместник-министър Русинова: Деинституционализацията на грижите за деца е сред най-успешните реформи в социалната сфераДеинституционализацията на грижите за деца е сред най-успешните реформи в социалната сфера през последните 10 години. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на Център за настаняване от семеен тип във Враца. Услугата е на стойност над 815 000 лв., като капацитетът е за 12 деца на възраст до 18 години. 
 
„България е единствената страна, която категорично преди 10 години, по време на първото правителство на ГЕРБ, каза, че ще затвори всички институции за деца и това вече е почти факт. В момента в цялата страна работят по-малко от 20 институции, като остава да бъдат изведени още около 500 деца“, посочи заместник-министър Русинова. През следващите 2 години предстои да бъдат изградени още 100 такива центъра на територията на цялата страна.
 
„Законът за социалните услуги би решил много от проблемите в голяма част от тези центрове. В него се поставя акцент върху подготовката на професионалисти в социалната система. Предвижда се приемането на наредба, която регламентира изискванията към тях, както и тяхното заплащане. В тези центрове работят не само социални работници, а и рехабилитатори, и педагози. Законът за социалните услуги ще регламентира как различните системи – образователна, здравна и социална, ще финансират предоставянето на тези услуги  на едно и също място“, посочи заместник-министър Русинова.
 
Тя подчерта, че Законът за социалните услуги не касае семейната политика. „Тя се разработва в Семейния кодекс, извеждането на деца от семейства е регламентирано в Закона за закрила на детето. Законът за социалните услуги касае финансирането на такъв тип центрове, на домове за възрастни хора, домовете за хора с увреждания. Целта на правителството е да осигурим качествена грижа във всички тези услуги“, добави зам.-министър Русинова. 
 
Тя добави, че в новото законодателство за пръв път се поставя сериозно ограничение децата да не остават повече от 2 години в такъв тип центрове. През това време ще се работи с тях и ще се търсят решения за връщането на децата в тяхното биологично или разширено семейство. 
 
„Във Враца ще започне работа и втори център за обществена подкрепа, от който ще могат да се въползват семействата на децата, които са в риск. Превенцията е много важна и тя може да попречи да не се стига дотам деца да бъдат настанявани в центрове“, каза кметът на града Калин Каменов, който присъства на откриването на новата услуга.
 
По-късно през деня заместник-министър Русинова посети ЦНСТ за деца и младежи с увреждания. Услугата е изградена със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и функционира от 1 декември 2014 г. В центъра са настанени 14 деца и младежи, които нямат възможност да бъдат отглеждани в семействата си.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България