Архив от дата:

.


Продължава информационната кампания за възможностите по Гаранцията за младежта в БългарияНа 30 януари т.г. в Шумен се проведе информационен ден за популяризиране на възможностите за заетост и обучение, които Гаранцията за младежта в България предоставя за младежите. Повишаването на осведомеността сред младежите ги мотивира да бъдат активни в действията им за търсене и започване на работа, за включване в обучение или образование.

В рамките на информационния ден младите хора имаха възможност да се информират за услугите, предоставяни от бюрата по труда, за възможностите за професионално обучение в Българо-германския център за професионално обучение към Министерството на труда и социалната политика, за възможностите за включване/връщане в образователната система.

С информационни щандове участваха представители на местния бизнес, на национално представителните синдикални организации (КНСБ и КТ „Подкрепа“). За участие бяха поканени безработни младежи от Шумен и региона.

С подкрепата на младежките медиатори, работещи в региона, поканата за информационния ден бе отправена и до младежи, които не работят и не учат.

Проведеният информационен ден бе втори от общо шест информационни дни, които се осъществяват в изпълнение на Проект VS/2016/0050 „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“, финансиран по Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации и изпълняван от Министерството на труда и социалната политика. Следващите информационни дни ще се проведат в Смолян (февруари), Монтана (март), Русе (април) и Хасково (май).

 

Снимка marica.bg
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България