Архив от дата:

.


Покана до синдикалните организации на държавните служителиСъс заповед на министъра на труда и социалната политика е създадена междуведомствена работна група за разработване на наредба, която да определи процедурата за сключването на споразумение между синдикалните организации на държавните служители и Министерския съвет. Съгласно Закона за държавния служител с нормативния акт се уреждат структурата, обхватът и формите на сътрудничество между двете страни. Регламентират се и критериите към синдикалните организации.

 

Всички синдикални организации на държавните служители биха могли да участват в изготвянето на наредбата, като изпратят свои представители в междуведомствената работна група.

 

Лицa за контакти: С. Нинева, тел. 02/8119540; e-mail: snineva@mlsp.government.bg и Н. Делева, тел. 02/8119518; e-mail: n.deleva@mlsp.government.bg
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България