Архив от дата:

.


България и Швеция ще си сътрудничат за интегрирането на уязвимите групи в обществото и пазара на трудаПолитиките за интеграция на най-уязвимите групи в обществото и пазара на труда обсъдиха министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев и извънредният и пълномощен посланик на Кралство Швеция Н.Пр. Луизе Бергхолм. Сред акцентите в разговора бяха и практиките на България и Швеция за подкрепата на хората с бежански или хуманитарен статут. Обсъдени бяха и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете страни в сферата на социалната политика.

В срещата участваха и заместник-министърът Лазар Лазаров и шведският национален координатор за европейските граждани в неравностойно положение Клаес Линг Ванерус.

Министър Донев изтъкна, че преодоляването на негативните стереотипи и промяната в мисленето и в общественото съзнание са важни елементи за реализиране на интеграционната политика. Той подчерта, че интеграционната политика има дългосрочен характер и е част от цялостната стратегия за борбата с бедността и социалното изключване.

Министърът на труда и социалната политика представи добрите практики на България за преодоляване на проблемите пред интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда. През 2015 г. над 2000 безработни младежи от ромски произход на възраст до 24 години са включени в различни форми на обучение и заетост. Други близо 2000 ромски младежи са започнали работа на първичния пазар на труда по схеми, финансирани по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", каза министър Донев.

Той посочи, че в бюрата по труда работят 87 медиатори, които запознават представителите на уязвимите групи с възможностите за работа, обучение и повишаване на квалификацията.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България