Архив от дата:

.


Информационна кампания популяризира възможностите за намиране на работа за младежи в СмолянМинистерството на труда и социалната политика ще проведе информационна кампания за популяризиране на възможностите за намиране на работа и за обучение на младежи до 29 години.

На 24 февруари от 11.30 часа в Регионалния исторически музей в Смолян експерти ще информират безработните за услугите, предоставяни от бюрата по труда,  възможностите за професионално обучение в Българо-германския център за професионално обучение към Министерството на труда и социалната политика,  възможностите за включване в образователната система. По-добрата осведоменост сред младежите ще ги мотивира да бъдат активни в търсенето и започването на работа, както и да се включат в обучения и образователни програми.

С информационни щандове ще участват представители на местния бизнес, национално представителните организации на работниците и служителите. За участие са поканени безработни младежи от Смолян и региона.

Кампанията в Смолян е третият от общо шестте информационни дни, които се осъществяват в изпълнение на Проект VS/2016/0050 „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“, финансиран по Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации и изпълняван от Министерството на труда и социалната политика. Следващите информационни дни ще се проведат в Монтана (март), Русе (април) и Хасково (май).
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България