Архив от дата:

.


Министър Донев: Стълбът на социалните права ще създаде по-добри условия за развитие на гражданите на ЕСПостигането на икономически растеж без социално развитие означава задълбочаване на неравенствата и бедността. В стремежа ни да предотвратим тази опасност приемането и прилагането на Европейския стълб за социални права ще бъде важна стъпка в посока засилване на социалното измерение на Европейския съюз. Това каза министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев при откриването на дискусия в рамките на тристранна срещата на върха на ЕС в Брюксел.

Основната цел на заседанието е да осигури постоянен диалог между Европейския съвет, Съвета на ЕС, Европейската комисия и социалните партньори по въпросите на заетостта. В срещата на високо равнище участваха председателите на Европейския съвет Доналд Туск и Европейската комисия Жанк-Клод Юнкер и европейският комисар по заетостта и социалните въпроси Мариане Тийсен.

В изказването си министър Донев подчерта, че Европейският стълб за социални права е сред най-важните инициативи за европейските граждани през последните години. Държавите членки, които желаят да се присъединят към нея, ще имат възможност за сближаване в областта на заетостта и социалната политика. Нека не забравяме, че очакванията на хората са и именно в тази насока  за предприемане на решителни действия и решаване на техните конкретни проблеми, каза министър Гълъб Донев.

Начините, чрез които принципите на Стълба ще бъдат прилагани в контекста на съществуващите механизми за наблюдение и координация на политиките в Е,С имат нужда от ясно и прозрачно определение. Важно е да се отчетат и вижданията на социалните партньори относно границата между европейската и националната компетентност в рамките на Стълба, в условията на различно икономическо, социално и фискално състояние на страните членки, подчерта министърът на труда и социалната политика.

Неразделна част от дебатите следва да бъде въпросът за финансовото изражение на изпълнението на политиките в съответните области, които са част от Стълба, добави той.

Независимо от предприетите вече действия, ще са необходими още усилия и решимост за предоставянето на възможности за развитие и разгръщане на потенциала на гражданите на Съюза. Изразявам надежда, че Стълбът на социалните права ще предостави допълнителни насоки и възможности на държавите членки да развият мерки, допринасящи за подобряване на достъпа на все повече хора до достойни и справедливи условия за развитие и използване на техния потенциал, каза министър Гълъб Донев.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България