Архив от дата:

.


Министър Гълъб Донев: Създаването на Университет за третата възраст ще намали безработицата сред хората над 50 г.Създаването на Университет за третата възраст има потенциал да допринесе за обръщане на негативната тенденция на нарастване на безработицата сред хората над 50 г. и да ограничи риска от социалната изолация. Това заяви министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев при откриването на първата по рода си в България „Университетска образователна програма за третата възраст“.

 

По данни на Агенцията по заетостта броят на регистрираните безработни над 50 г. през януари 2017 г. е 105 227 лица, а делът им в общия брой на безработните лица е 39%. В образователната структура на безработните над 50 г. най-съществен е делът на лицата, притежаващи средно образование.

 

Университетите за третата възраст насърчават активността и социалната реализация, подпомагат поддържането на физическото и психическото здраве на хората в предпенсионна и пенсионна възраст и им дават възможност да разширяват своите знания и умения и да участват в обществения живот със своя труд и богат жизнен опит, изтъкна министър Донев.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България