Архив от дата:

.


Министър Донев: В над 2000 кооперации за хора с увреждания работят над 500 000 служителиВ над 2000 кооперации за хора с увреждания работят над 500 000 служители, които произвеждат стоки и предоставят услуги. Това заяви министър Гълъб Донев, който заедно с президента Румен Радев откри Европейски форум по социално предприемачество в Пловдив. Министерство на труда и социалната политика е съорганизатор на събитието за шеста поредна година.

 

Данните на Националния статистически институт показват, че предприятията, попадащи в сферата на социалната икономика, се увеличават с 30 процента на година. Тези фирми предоставят възможност на хората в неравностойно положение да намерят заетост и достойно заплащане за своя труд.

 

По време на шестия Европейски форум по социално предприемачество освен изложението, в което участват всички предприятията от сферата на социалната икономика, се провеждат и кръгли маси, конференции и дискусионни форуми. Тук си дават среща бизнесът, социалните предприемачи, научните среди, експертите, политиците, участващи в развитието на сферата на социалната икономика.

 

България за втора поредна година изготвя двугодишни планове, с които се опитва да помогне на социалните предприятия да намерят достъп до финансиране, по-добра правна регулация и да облекчат административната си тежест.

 

Работи се и на местно ниво с общините, като целта е да се намери път за публично-частното партньорство между местната власт и предприятията в цялата икономика.

 

Аз не се съмнявам, че шестият Европейски форум по социално предприемачество ще постигне заложените си цели, заяви министър Донев и пожела успех на всички участници.

 

След края на откриването на форума министър Донев връчи награди за иновативни продукти и услуги, произведени от предприятия от социалната икономика.

 

Над 100 предприятия участват във форума.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България