Архив от дата:

.


Зам.-министър Иванов: Преодоляването на неравенството в заплащането ще намали работещите бедниПолитиките, насърчаващи равенството в заплащането на труда, следва да водят до стабилно и съществено намаляване на работещите бедни. Елиминирането на неравенството и изграждането на справедливи  пазари на труда е от изключителна важност. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов по време на дискусия за преодоляване на неравенството на пазара на труда в ЕС в рамките на Неформалното заседание на министрите по заетостта и социалната политика в Малта.

 

Той представи политиката на държавата за преодоляване на проблема, като акцентира върху стимулите за работодателите да наемат самотни родители и майки с деца до 5-годишна възраст, както и върху възможности за включване на заети и безработни в обучения за професионална квалификация и ключови компетенции. Необходими са и промени за модернизиране на образованието и обучението, за да може знанията и уменията на работещите да са адекватни на глобализацията и технологичния прогрес.

 

Успешното усвояване на знания и умения от безработните и неравнопоставените групи на пазара на труда е от съществено значение, каза Иванов.

 

По време на дебат за бедността сред работещите заместник-министър Иванов подчерта, че правителството е предприело подготвителни действия за ратификация на Конвенция 131 на Международната организация на труда за определянето на минималната работна заплата. Разликата между минималната заплата в България и Европа може да бъде преодоляна чрез по-интензивно догонване на средното ниво в Европейския съюз. Качествените социални услуги, имащи за цел съвместяването на професионалния и личния живот – например достъпни детски грижи, образование, здравеопазване, също имат голямо значение за повишаването на стандарта на живот, отбеляза заместник-министърът.

 

Ивайло Иванов добави, че основна цел на МТСП е да се създават условия и възможности за устойчиво увеличение на доходите от труд и пенсии. Други приоритети са стимулиране на икономическата активност на хората в трудоспособна възраст, които получават социални помощи и повишаване отговорността на семейството за образованието и здравето на децата.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България