Архив от дата:

.


Обявление за стартирала процедура по разпростиране на колективен трудов договор в пивоварния браншВ Министерството на труда и социалната политика постъпи искане по чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда от Съюза на пивоварите в България, Синдиката на производителите на бира, храни и напитки към КНСБ и Федерация “Хранителна и питейна промишленост” към КТ “Подкрепа” за разпростиране прилагането на сключения между тях Браншов колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш във всички предприятия в бранша, в сила от 27 август 2015 г. със срок на действие 2 години.

 

Браншовият колективен трудов договор обхваща следните икономически дейности, съгласно КИД – 2008: 11.05 “Производство на пиво” и 11.06 “Производство на малц”.

 

След разпростирането Браншовият колективен трудов договор ще обхване всички предприятия от посочените икономически дейности.

 

В тази връзка на основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс е открито производство по издаване на заповед на министъра на труда и социалната политика за разпростиране на Браншов колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш във всички предприятия от тези икономически дейности.

 

Заинтересованите лица могат да вземат участие в производството по издаване на акта чрез писмени предложения и възражения в срок до 17.30 ч. на 2 май 2017 г.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България