Архив от дата:

.


България и Швеция ще си сътрудничат по въпросите за децата и хората с уврежданияБългария високо цени сътрудничеството си с Швеция и отдава голямо значение на развитието на отношенията по въпросите на децата, хората с увреждания, възрастните и равенството между половете както по двустранна линия, така и в контекста на сътрудничеството в рамките на Европейския съюз. Страната ни има много успехи в социалната сфера, с които може да се похвали, като не само пренася практика от други членки на ЕС, но и показва, че има принос в политиките в сферата за социално включване. Това заяви заместник-министър Зорница Русинова при откриването на семинар за сътрудничество по отношение на уязвимите групи в областта на социалното подпомагане между Министерството на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравето и социалните въпроси на Кралство Швеция.
 
Семинарът е добър повод да представим опита на България в областите на защитата на уязвимите групи, политиките за създаване на подкрепяща среда у нас за уязвимите групи чрез интегрирани и междусекторни услуги. 
 
Писмото за намерения за сътрудничество в социалната област между МТСП и Министерството на здравеопазването и социалните дейности е израз на желанието за задълбочаване на сътрудничеството между България и Швеция, в допълнение на съществуващия общ подход за синхронизиране на политиките в рамките на ЕС.
 
Споразумението между двете страни е изключително важно, тъй като една от основните теми като приоритети на нашето председателство  е ранното детско развитие и темата за хора с увреждания, допълни зам.-министър Русинова.
 
Двустранното сътрудничество и споразумението между двете държави включва интегрирането на уязвимите групи в нашите общества, включително ромите. Това е една огромна задача, която никога не може да приключи и диалогът между България и Швеция трябва да се развива в тази насока, заяви Н.Пр. Луизе Бергхолм,  извънреден и пълномощен посланик на Кралство Швеция у нас.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България