Информационен ден по трудови и социални права на българските граждани ще се проведе на 9 март в Дъблин, Ирландия

68ce5c34-3f88-4800-ba70-48315b68b75f

 

Информационен ден за български граждани по въпроси, свързани с трудови и социални права, организира Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) към Посолството на България в Ирландия със съдействието на Европейския орган по труда. Събитието ще се проведе на 9 март (събота) от 10:00 до 16:00 в сградата на Посолството на България в Дъблин на адрес: 22 Burlington Rd, Dublin 4, D04 N9C1.

 

В рамките на инициативата българските граждани ще могат да получат информация и индивидуална консултация по въпроси, свързани с упражняването на трудовите и социалните им права. Ще имат възможност да зададат своите въпроси на екип от експерти по трудово и осигурително право от България и Ирландия. В информационната сесия ще вземат участие експерти от Министерството на труда и социалната политика, Европейския орган по труда, Националния осигурителен институт и др. 

 

Темите, по които нашите сънародници могат да получат информационно съдействие, обхващат условия за трудова заетост, как и до кои институции следва да се обърнат, ако правата им са нарушени, актуализиране на здравноосигурителните им права в България, условия и процедури за кандидатстване за осигурителни плащания (обезщетения/пенсии) съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност на Европейския съюз при наличие на осигурителен стаж в Ирландия и България. 

 

Желателно е всеки, който има конкретен проблем и желае да бъде обсъден, да предостави повече информация за него на social@bulgarianembassy.org.uk, за да могат експертите от НОИ и ирландските компетентни институции да извършат нужната проверка и да подготвят предварително отговор.

важна информация