Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН

Първи доклад за реализираните мерки и дейности за периода 2021-2022 г., предвидени в Плана за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания 2021-2026 г.

План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026)

Набират се кандидатури за награда на ЮНЕСКО за насърчаване на самостоятелния живот на хора с увреждания

Документи Юнеско

Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН

Решение № 467 от 25.06.2015 г. на Министерския съвет за приемане на План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015-2020)

План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015-2020)