ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ЩЕ ТЪРСИ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ДОМАШНАТА ГРИЖА

pexels-pixabay-355952

Лаборатория за социални иновации в домашната грижа ще бъде изградена в София по проект на Федерацията на социалните сдружения в България (ФССБ) в партньорство с Агенцията за социално подпомагане (АСП). В нея доставчиците на социални услуги ще могат да проектират и внедряват в практиката нови продукти и услуги, с които да бъде повишено качеството на живот на хората с увреждания и възрастните. От началото до средата на следващата година лабораторията ще работи дистанционно, а след това ще бъде и официално открита.

В началото на ноември 2020 г. предстои да се обяви покана за набиране на участници в първия пилотен цикъл. Те трябва да имат творчески идеи и иновативен подход, с които да бъде подобрена грижата в домашна среда. Лабораторията ще предостави необходимото ноу-хау, менторска подкрепа и консултации със специалисти от различни области. Програмата включва срещи с вдъхновяващи личности от бизнеса, науката, дизайна и технологиите, както и непосредствен контакт с потребители на домашните грижи.  Участниците ще изграждат партньорства и ще преминат през серия семинари и обучения, по време на които ще се подберат най-добрите решения.

В проекта „Развитие на лаборатории за подпомагане на иновациите и предприемачеството в сферата на домашните грижи в Дунавския регион“ (D-Care Labs) по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав” ще участват още партньори от Германия, Унгария, Хърватия, Румъния, Австрия, Словения, Босна и Херцеговина, Сърбия и Молдова.

важна информация