Лице в лице (приемна)

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Консултации "лице в лице" се извършват от служители  Центъра за административно обслужване на МТСП, намираща се на ул. „Триадица” № 2, която работи всеки ден от 09:00 до 17:30 часа и продължава работата си до два астрономически часа след обявеното работно време, ако има чакащи за обслужване граждани. Тяхната задача е да Ви консултират за основните функции на Министерството на труда и социалната политика, на агенциите и фондовете към министъра на труда и социалната политика, или – за функциите на друга администрация, имаща отношение към социалната политика; начините за подаване на заявления, както и да Ви насочат към институциите, компетентни за разрешаването на поставените въпроси. 

Служителите от дирекциите на Министерството осъществяват специализирани консултации за граждани във Центъра за административно обслужване, при заявена необходимост от служителите на Звеното за административно обслужване.           

Във връзка с финансови дейности приемът за физически и юридически лица се осъществява срещу пропуск, получен на централния вход на сградата на ул."Триадица" № 2.

 

Важно е да знаете:

*За услуги, извършвани от служителите, обработващи счетоводна информация, приемното време е всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа.

*За граждани касата на Министерството работи от 09:30 до 11:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа в работните дни от седмицата

Дейността на служителите в Министерството се основава на принципите за: законност, откритост, достъпност, отговорност и координация.

***

При Ваше желание, след като ползвате нашите услуги "лице в лице", в приемната намерете и попълнете или оттук - изтеглете, попълнете и ни изпратете:

* Анкетната карта за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване

  или

Формата за похвала, сигнал, оплакване или предложение

важна информация