Министър Петков откри Национална конференция „Здравословните работни места управляват опасните вещества“

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков откри Национална конференция „Здравословните работни места управляват опасните вещества“, организирана от Министерството на труда и социалната политика. Във форума, който е част от Европейската седмица по безопасност и здраве при работа – 2019г., взеха участие заместник-министър Лазар Лазаров, изпълнителният директор на Главна инспекция по труда (ГИТ) Румяна Михайлова, представители на държавни институции, социалните партньори, научната общност и експерти по безопасност и здраве при работа от частния сектор. Основната цел на конференцията е да повиши информираността за важността на защитата на работещите при работа с опасни вещества и да популяризира добри практики в тази област. 

 

Според проучване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа химични или биологични агенти присъстват в 38% от предприятията в ЕС. 18% от работниците в ЕС съобщават, че са в контакт с химични агенти поне за една четвърт от времето си на работа, а  15% от работниците дишат дим, пари или прах на работното си място, каза министър Петков. Според данните всяка година 53% от смъртните случаи, свързани с професията, се дължат на ракови заболявания. 

 

Министър Петков подчерта, че работниците и работодателите в целия ЕС трябва да бъдат запознати не само с правилата и законодателните норми, а и с практиките, които позволяват те  да бъдат прилагани най-добре. В противен случай рисковете, създавани от експозиция на опасни вещества не биха могли да бъдат правилно управлявани. В тази връзка, в рамките на националната кампания, посветена на предотвратяването на вредното влияние на опасните вещества, работим заедно с партньорите ни през тези две години, допълни министър Бисер Петков.

 

През 2019 г. Министерството на труда и социалната политика организира заедно със социалните партньори 12 конференции и семинари, в които участваха и експерти на ГИТ. Надявам се, че тези събития ще допринесат за повишаване на информираността за вредното влияние на опасните вещества и за използването на все по-ефективни превантивни инструменти и практики за неговото ограничаване, каза в заключение министърът на труда и социалната политика.

важна информация