Д-Р ИВАНКА ШАЛАПАТОВА - МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Д-Р ИВАНКА ШАЛАПАТОВА - МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Иванка Шалапатова е доктор по организация и управление на социалните дейности и международно признат експерт по ранно детско развитие, социална подкрепа и закрила на деца и семейства. Тя е дългогодишен изпълнителен директор на фондация „За нашите деца” и първят българин - изпълнителен директор на британската организация “The European Children’s Trust”.

Д-р Шалапатова е била вицепрезидент на Световната организация по приемна грижа и член на Борда на директорите на мрежа от над 80 неправителствени организации (НПО), участвали в създаването на Конвенцията на ООН за правата на детето Child Rights Connect. Неотдавна е избрана за член на Борда на директорите на международната мрежа от НПО в сферата на ранното детско развитие.

Като национален експерт за България д-р Иванка Шалапатова е работила върху създаването на качествена рамка за  ранно детско образование и грижа, финансирана от програмата за структурни реформи на Европейската комисия. Била е международен консултант за изготвяне на Национална стратегия за ранно детско развитие в Черна гора, както и заместник-председател на националната работна група по ранно детско развитие в България. Тя е ръководител и участник в редица научни изследвания в социалната сфера, свързани с детската бедност и социално изключване, с политиките и практиките за развитие на работната сила в сферата на ранното детско развитие, грижата за деца в риск и др.

Като заместник-министър на труда и социалната политика в служебния кабинет през 2013 г. д-р Шалапатова е ръководила процеса на деинституционализация на грижата за деца в България. Тя е организирала и координирала дейностите на държавата в сферата на социалното включване, социалното подпомагане и социалните услуги, подкрепата на децата и семействата, интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и антидискриминацията.

Д-р Шалапатова е носител на редица награди – от президента на България за специален принос за защита на правата на децата, от Националната мрежа за децата и др. Има благодарствен адрес от Съвета на Европа (СЕ) за ключовата й роля за приемането на новата стратегия на СЕ за правата на децата.

Д-р Иванка Шалапатова е магистър по английска и българска филология със специализации във Великобритания, Германия и Унгария. Притежава британски сертификат по организационно развитие. През август 2020 г. защитава докторска степен с дисертация на тема "Прилагане на политиките на Европейския съюз за ранно детско образование и грижа в България".