Министър Гьоков: Разходите по бюджета на ДОО за 2022 г. ще надхвърлят 16,8 млрд. лв.

Министър Гьоков: Разходите по бюджета на ДОО за 2022 г. ще надхвърлят 16,8 млрд. лв.

„През 2022 г. средната пенсия се очаква да стигне 574 лв., без да се включват ковид добавките от 60 лв., които  ще се изплащат на всички пенсионери в периода януари-юни. Това ще се случи при условие, че не бъдат предприети други решения за осъвременяване на пенсиите от 1 юли, извън заложените в проектобюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО)“. Това каза министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков на пресконференция след днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той подчерта, че „правителството има намерение да предложи други варианти за увеличаване на пенсиите, които да доведат до по-голям ръст от прогнозния 6,1% от средата на годината“.
Министър Гьоков посочи, че „през настоящата година разходите по бюджета на ДОО ще надхвърлят 16,853 млрд. лв., от които 14,120 млрд. лв. са за изплащане на пенсии. Най-голям тласък върху нарастването на разходите за пенсия са промените, влезли в сила от 25 декември миналата година“. 

„От 1 април 2022 г. минималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 12 на близо 18 лв. Това стана след много сериозни дебати на НСТС. Ще се увеличи и размера на максималното обезщетение – от 74,29 лв. на 85,71 лв. Нараства и размерът за отглеждане на дете до 2 годишна възраст от 650 на 710 лв. Планирани са 300 млн. за удължаването на мярката 60/40“, каза министър Гьоков и добави, че по нея до момента са подкрепени „близо 13 500 предприятия за запазването на работните места на около 327 000 работници и служители“. 

Министър Гьоков представи и най-важните параметри по проекта на бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г., чийто разходен таван е 2 186 996 800 лв. и се увеличава с близо 350 млн. лв. в сравнение с 2021 г. „90% от тази сума е за обезпечаване на социални разходи – обезщетения и помощи, социално подпомагане и подкепа за хората. В това число влизат и целеви помощи за отопление, мерките за активна политика на пазара на труда и за субсидиране на нефинансови организации и организации с нестопанска цел по Закона за хората с увреждания“, каза министър Гьоков.

Той посочи, че към 73 млн. лв. за финансиране на Националния план за действие по заетостта са предвидени допълнителни разходи в централния бюджет от 110 млн. лв за мярката „Запази ме +“. Така общите разходи за активна политика могат да нараснат до таван 183 млн. лв. и да се доближат до размерите от 2008 г.

Министър Гьоков подчерта, че социалните разходи се увеличават с 280 млн. лв. спрямо 2021 г. и през 2022 г. се планира да достигнат общо 984 млн. лв. По Механизма за лична помощ по закон е отчетено увеличаване на коефициента за определяне на възнаграждението на личните асистенти от 1,2 на 1,4 от минималната заплата.

Той обясни, че се предвижда увеличаване с над 20% на размера на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование. За семейства с едно дете помощта ще се повиши от 40 лв. на 50 лв., за семейства с две деца – от 90 лв. на 110 лв., за семейства с три деца – от 135 лв. на 165 лв. и за семейства с четири деца – от 145 лв. на 175 лв. Запазва се принципът за увеличение на размера на помощта с 20 лв. за всяко следващо след четвърто дете в семейството.

Паралелно с това се предлага със 100 лв. или с над 20% да се увеличи и подоходният критерий за получаване на месечни семейни помощи за деца. Право на такава подкрепа ще имат семейства, в които доходът на човек е 510 лв. Семействата с доходи от 510,01 лв. до 610 лв. ще могат да получат 80 на сто от пълния размер на помощта, обясни министър Георги Гьоков.

важна информация