Министър Иванов: Демографските предизвикателства изискват социални, здравни, образователни и икономически мерки

Министър Иванов: Демографските предизвикателства изискват социални, здравни, образователни и икономически мерки

 

„Справянето с демографските предизвикателства в дългосрочен план изисква прилагането на  широк набор от действия в множество сфери - социалната, образователната, здравеопазването, икономиката, регионалното развитие. Само с подобни комплексни мерки можем да превърнем България в място, в което всеки би избрал да създаде семейство и да се реализира професионално“, каза министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов по време на Националния форум "Демографското бъдеще на България - инвестиции в технологии, инфраструктура и човешкия капитал“, организиран от медийната група "Стандарт".

„Негативните демографски тенденции, които са основен проблем пред развитието не само на България, но и на Европа, се превръщат в крайъгълен камък за бъдещата политика на страната и общността. Те се отразяват отрицателно върху всички сфери на обществения живот във всяка държава“, посочи министър Иванов.

Той добави, че България ще разчита на сътрудничество с Европейската комисия за разработване на иновативни комплексни програми за адресиране на демографските предизвикателства. В рамките на това партньорство ще бъде изготвена междинна оценка на изпълнението на демографската стратегия на България.

Усилията в тази сфера ще бъдат надградени с изпълнението на мярка „Усъвършенстване на политиката в отговор на демографските промени“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. (ПРЧР). Тя ще се изпълнява от Министерството на труда и социалната политика в партньорство с Националния статистически институт и Българската академия на науките. Основната ѝ цел е да се картографират регионалните демографски предизвикателства и да се създадат регионални визии за подобряване на демографското развитие.

Министър Ивайло Иванов припомни, че по ПРЧР са предвидени мерки за мотивиране на българските граждани в чужбина да се приберат в България чрез създаване на възможности за реализация за тях и семействата им. Паралелно с това по различни проекти се изпълняват редица дейности за подкрепа на семействата за отглеждането и развитието на децата в семейна или в близка до семейната среда, съвместяване на личния и професионален живот, повишаване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила.

важна информация