Министър Иванов: МТСП стартира Модул за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност

Министър Иванов: МТСП стартира Модул за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност

„Министерството на труда и социалната политика (МТСП) стартира Модул за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност. Всеки гражданин ще може да тества безплатно знанията си и да получи сертификат, че притежава на базово и/или средно ниво дигитални умения, които са придобити в процеса на работа или чрез самостоятелно учене“. Това каза министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов при представянето на модула в МТСП.

„Много от знанията и уменията днес се придобиват в процеса на работата или чрез самостоятелно учене, но досега човек нямаше възможност да докаже, че ги притежава. Модулът за тяхното самостоятелно валидиране е шанс както за хората да намерят по-добра реализация на пазара на труда, така и за работодателите да открият работниците и служителите, които са най-подходящи за тяхната дейност“, убеден е министър Иванов. Той отбеляза, че наред със стартиралите до моменти обучения за работещи и безработни, това е поредната възможност, която екипът на МТСП предоставя на работещи и търсещи работа, за да подобрят своята пригодност на пазара на труда съобразно очакванията на бизнеса.

Министър Иванов подчерта, че с изпълнението на проекта Министерство на труда и социалната политика изпълнява ангажимента си да подготви работната сила за предизвикателствата на съвременния дигитален свят на труд. Той призова хората да се възползват от възможностите, които МТСП им предоставя, за да подобрят своите компетенции и да получат сертификат, който ще им помогне в професионалното развитие.

Модулът за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност е достъпен на следния електронен адрес: selfexam.chrdri.net или на следния линк https://skills.mlsp.government.bg/ в секция „Сертифицирай самостоятелно цифровите си умения“. Тестването и сертифицирането се извършват онлайн от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП. След успешно преминат тест се издава електронен сертификат за ниво на цифрова компетентност, който е по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Процесът е лесен и удобен за всички, които желаят да потвърдят своите дигитални компетенции и да получат сертификат. Сертифицирането предоставя множество предимства, включително повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда, подобряване на професионалните умения и възможности за развитие.

За достъп до модула е необходима предварителна регистрация, въз основа на която на електронна поща се изпраща линк за достъп. След верифициране на регистрацията, с потребителско име и парола може да се премине към самосертифицирането в модула. При възникване на въпроси, може да бъде потърсена подкрепа от 9:00 до 17:30 ч. от кол център на тел. 0876 91 68 84. Техническа и методическа помощ ще бъде оказвана по електронна поща - selfexam_support@chrdri.net     

Модулът за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност е създаден по Компонент 2 на проект П3 – C1.13 „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“, който се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Основната цел на проекта е осигуряване на възможности за придобиване и сертифициране на дигитални умения и компетенции от работната сила, които да бъдат в съответствие с новите потребности на пазара на труда и навлизането на дигиталните технологии в социално-икономическите процеси. С реализирането на дейностите по проекта ще бъде подобрена пригодността за заетост на работната сила, включително на хората в неравностойно положение на пазара на труда.

важна информация