Министър Иванов: „С ръста на социалната пенсия за старост над 137 000 пенсионери ще получат по-високи плащания“

Ivailo Ivanov

Над 137 000 пенсионери ще получават по-високи плащания благодарение на ръста на социалната пенсия за старост от 1 юли, тъй като по закон като процент от нея се определят размерите на други пенсии, несвързани с трудова дейност. Това отбеляза министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов по повод приетото от Министерския съвет Постановление за увеличение на този вид пенсия от 276.64 лв. на 307.07 лв., което е ръст с 11%.

Новият ѝ размер ще доведе до увеличение на пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите – за чужда помощ и за ветерани от войните.

„След като Надзорният съвет на Националния осигурителен институт взе решение всички пенсии за трудова дейност да се осъвременят от 1 юли с 11%, предложението е със същия процент да се увеличи и социалната пенсия за старост, за да има справедлив подход при актуализиране на доходите на всички пенсионери“, заяви министър Иванов.

На своето заседание Министерският съвет прие и удължаване на срока до 31 декември 2024 г. за изплащане на еднократна компенсация по Програмата за финансова подкрепа на физически лица за транспорт. Причината е оспорването от страна на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД на размера на вноските, които дружеството трябва да внесе във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, администриран от Министерството на енергетиката. За да се оперира със средствата във Фонда, е необходимо наличието на влязло в сила съдебно решение по възникналите спорове, каквото към момента няма.

Министерството на труда и социалната  политика има ангажимент да изплати компенсации на семействата, които за периода от 01.12.2023 г. до 29.02.2024 г. са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, когато средствата от Фонда бъдат преведени.

важна информация