Министър Ивайло Иванов в Киев: „Българската социална система е в помощ на децата от Украйна и техните родители“

Министър Ивайло Иванов в Киев: „Българската социална система е в помощ на децата от Украйна и техните родители“

Делегация на Министерство на труда и социалната политика, водена от служебния министър Ивайло Иванов, взе участие  в Среща на върха на министрите на социалната политика в Киев, Украйна. На събитието Украйна и Молдова потвърдиха ангажимента си да защитават и да насърчават европейските социални ценности след решението на Европейския съвет от декември 2023 г. да започне преговорите за присъединяване на двете държави. 

Фокусът бе поставен върху подкрепата  за  Украйна и Молдова в процеса на привеждане на тяхното законодателство в съответствие с достиженията на правото и политиката на ЕС. На срещата социалните министри на Украйна, Молдова, България, Литва, Нидерландия, Чехия, Швеция дискутираха три основни теми: социална закрила и пенсии, включване на хората с увреждания, достъп до социални услуги, възможностите за насърчаване на социалното сближаване, украинската реформа за по-добра грижа за децата и постиженията на целите на Европейската гаранция за детето, особено в контекста на военни действия.

Участващите държави имаха възможност да споделят добри практики в сферата на социалната политика, включително прилагането на Европейския стълб на социалните права, както и да идентифицират начините за подкрепа на Украйна и Молдова.

Министър Ивайло Иванов представи пред участниците системата за предоставяне на социални услуги в България, като ги увери в готовността на нашата страна да предостави подкрепа на Украйна и Молдова чрез споделяне на опит и добри практики, свързани с функционирането на системата за закрила на детето. „За мен е важно да отбележа, че българското Министерство на труда и социалната политика е ангажирано с оказване на помощ за децата от Украйна и техните родители като част от цялостната политика за подкрепа на децата и семействата“, изтъкна българският социален министър. Той увери, че за оказване на подкрепа на децата, преживели травматични състояния по време на военния конфликт в Украйна, включително за възстановяване на психическото и емоционалното им здраве, те могат да ползват цялата мрежа от консултативни и дневни форми на нашите социални услуги.

Във форума участва и заместник-министър Наталия Ефремова, която изрази готовността на България да оказва техническа помощ на Украйна и Молдова в процеса на реформиране на услугите за деца и закриване на институциите. За целта ще бъде направен преглед на меморандума за сътрудничество и контактни групи от двете страни ще започнат работа по укрепване на капацитета на Украйна за провеждането на реформа в посока деинституционализация на деца.

важна информация