Министър Сачева: МТСП ще насочи усилията си към активиране на резервите на пазара на труда

Министерството на труда и социалната политика ще насочи усилията си към мобилизирането на пълния потенциал на работната сила на България през 2020 г.

„Министерството на труда и социалната политика ще насочи усилията си към мобилизирането на пълния потенциал на работната сила на България през 2020 г. Основните ни приоритети ще са откриването на младежите, които нито работят, нито учат, повишаването на заетостта сред хората с увреждания, активирането на трайно безработните и икономически неактивните хора“. Това каза министърът на труда и социалната политика Деница Сачева при откриването на национално съвещание на Агенцията по заетостта.

 

„Имаме амбиция в кратки срокове да изградим свързаност между информационната система на Агенцията по заетостта със системите на ГРАО, НАП, НОИ с регистъра на студентите, така че да можем да получим повече информация за неактивните млади хора, да формираме техни профили с цел създаването на конкретни мерки за насърчаването им да започнат работа“ посочи Сачева.

 

Паралелно с мобилизирането на неизползваните резерви на работната сила фокус на държавната политика на пазара на труда през 2020 г. ще и преодоляването на острия недостиг на специалисти за определени професии. „За преодоляването на това предизвикателство ще се предложат допълнителни мерки за привличане на такива професионалисти. Идеята е те да получават по-бърз достъп до пазара на труда и пакет от услуги за по-бърза и лесна адаптация в България“, каза министърът на труда и социалната политика. 

 

В заседанието участваха заместник-министрите Зорница Русинова и Лазар Лазаров, както и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов. „През 2019 г. отчетохме рекордно висока заетост и рекордно ниско ниво на безработицата. Над 216 000 безработни започнаха работа благодарение на посредничеството на пазара на труда. 22 000 души преминаха обучения, а 33 000 души бяха активирани“ , каза Драгомир Николов. 

 

Заместник-министър Русинова посочи, че през следващия програмен период по линия на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се очаква България да разполага с близо 4,6 млрд. лв. „Средствата ще се разделят поравно за финансиране на различни инструменти за стимулиране на пазара на труда и социалното включване. Приоритет ще са мерките, насочени към трайно безработните, които са извън пазара на труда от повече от 12 месеца и хората без квалификация“, каза заместник-министър Русинова.

важна информация