МИНИСТЪР САЧЕВА ПРЕДСТАВИ МЕРКИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВАТА И ИКОНОМИКАТА ПРЕД МИНИСТРИТЕ НА ЕС ПО ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНА

0505

 

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева представи мерките на правителството за подкрепа на заетостта, семействата и предприятията от най-засегнатите икономически сектори в условията на пандемията от COVID-19 по време на неформална видеоконференция на министрите по заетостта и социалната политика, която се проведе днес.

„Преди почти два месеца България въведе извънредно положение и започна да прилага спешни мерки за опазване на здравето и безопасността на гражданите и подкрепа за бизнеса и заетостта. Една от първите мерки беше така наречената схема 60:40, по която държавата изплаща компенсации в размер на 60% от възнаграждението на работниците и осигурителните вноски, дължими от работодателя с цел да се защити заетостта в засегнатите компании. Останалите 40% трябва да бъдат покрити от работодателя, като по този начин се гарантира, че доходът на работника няма да намалее.

 

Тя посочи, че е въведена и еднократна помощ за родители на деца до 14 години, които са в неплатен отпуск поне от 20 дни. „60 милиона лева от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” бяха отпуснати за подпомагане на медицинските и немедицински продукти на фронтовата линия в борбата срещу COVID-19, както и тяхното здраве и безопасност. Допълнителни 45 милиона лева бяха отпуснати за осигуряване на домашни услуги за възрастни хора, хора с увреждания и хора с най-голям риск от COVID-19“, каза министърът на труда и социалната политика.

 

Сачева подчерта, че правителството е предприело целенасочени мерки към конкретни уязвими групи и сектори на икономиката. „Самоосигуряващите се лица и работниците в неплатен отпуск могат да получат безлихвени заеми чрез Българска банка за развитие, с гратисен период до 24 месеца. Малките и средните предприятия биха могли да получат безвъзмездни средства в размер между 1 500 и 5 000 евро“, каза тя.

 

В края на изказването си министър Сачева подчерта, че България подкрепя решителните действия за прилагане на общ план за възстановяване, който ще осигури по-устойчива и справедлива Европа.

важна информация