Министър Сачева: Законът за социалните услуги е в подкрепа на семействата

 Министър Сачева

Ясна регламентация и стандарти за качество на социалните услуги ще въведе новата правна рамка в сектора. Създаването на нови социални услуги няма да е безконтролно, а ще е съобразено с потребностите на населението на всяка община и ще се регламентира в национална карта. Това стана ясно по време на първата публична дискусия по Закона за социалните услуги, която Министерството на труда и социалната политика организира в Стара Загора. Във форума участваха представители на Агенцията за социално подпомагане, община Стара Загора, родителски организации и други заинтересовани страни.

 

„Целта на закона е да оказва подкрепа на семействата. С него ще се въведе по-добър регламент и контрол над качеството на социалните услуги. Създаването на национална карта на социалните услуги ще гарантира, че няма да има свободен пазар на услуги. Ще има регулация и общественият ресурс ще се насочва само където има нужда“. Това каза министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по време на дискусията. 

 

 

Тя посочи, че към края на 2019 г. в България има 1358 социални услуги, които се управляват от общините и се финансират от държавния бюджет. През 2020 г. бюджетът за тези дейности е близо 300 млн. лв. Министър Сачева добави, че за повишаването на качеството и достъпността на социалните услуги е необходимо да се акцентира върху темата за развитието на човешките ресурси в сектора. „Трябва да насърчаваме повече млади хора да избират професиите, свързани със социалните дейности. Социалната работа е важна не само за хората в нужда, а за обществото. Тя изгражда връзката помежду ни“, каза Сачева. 

 

 

Поради това Законът за социалните услуги поставя за първи път акцент върху професионалното развитие на работещите в тази сфера. С него се въвеждат стандарти за квалификация и професионално развитие на служителите, както и стандарти за ефективността на услугата с оглед постигнатите резултати за хората, които я ползват. Предвижда се лицензиране за всички частни доставчици на социални услуги, като по този начин държавата ще може да упражнява по-строг контрол върху тяхната дейност.

 

 

Заместник-министър Зорница Русинова подчерта, че частните доставчици ще могат да предоставят услуги само ако получат задължителния за тази дейност лиценз. „Със Закона за социалните услуги се въвежда по-строг режим за тяхното предоставяне. Въвежда се ежегодна оценка на изпълнението на услугите, за да сме сигурни, че нуждите на всеки потребител ще бъде удовлетворена“, каза Русинова. „С новата правна рамка даваме ясна регламентация как да се изпълняват услугите - на общинско, областно или национално ниво. Страховете, че ще има безконтролно създаване на услуги, са безпочвени“, добави заместник-министър Русинова.

важна информация