Министър Шалапатова и министър Василев участваха в съвместно заседание на министрите по финансите и социалната политика

Министър Шалапатова и министър Василев участваха в съвместно заседание на министрите по финансите и социалната политика

Министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова и министърът на финансите Асен Василев участваха в съвместно заседание на формати на Съвета на Европейския съюз „Икономически и финансови въпроси“ и „Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси“, което се проведе в Брюксел, Белгия. Министър Шалапатова и министър Василев  подчертаха, че с извършваните целенасочени социални инвестиции България работи за подобряване и засилване на икономическия растеж, фискалната устойчивост и социалната справедливост. 


В своето изказване министър Василев представи национални примери за интегрирани мерки, довели до ускоряване на социалното сближаване. Той запозна министрите с политиката през последните три години по отношение на доходите, минималната работна заплата и минималната пенсия. 

 

В заключение министър Шалапатова подчерта, че целта на социалните инвестиции в България е хората от уязвимите групи да постигнат независимост от социалната система, за да не бъдат в положение на бедност и социално изключване за дълъг период от време. Тя потвърди ангажимента България да бъде една от държавите членки, която ще участва активно в пилотно прилагане на бъдещата методология на ЕС за измерване на въздействието от социалните инвестиции.

важна информация