Министър Шалапатова и Съветът на децата обсъдиха политиките за детското благосъстояние 

Министър Шалапатова и Съветът на децата обсъдиха политиките за детското благосъстояние 

Справяне с тормоза в училище, подобряване на средата за децата със специални потребности, откриване на повече младежки центрове в различните региони на България и др. са част от целите, които предстои да залегнат в плана за дейността на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за 2024 г. Те бяха представени от членове на Съвета по време на срещата им с министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, на която бяха обсъдени и други проблеми и инициативи, вълнуващи децата от различните региони.

„Чуването на гласа на децата за важните решения, които взимаме, е изключително важен елемент за нас. Щастлива съм от факта, че засегнатите от Вас проблеми съвпадат с приоритетите, които имам като министър. В този смисъл аз съм Ваш верен партньор в преследването на тези цели“, обърна се към децата Иванка Шалапатова. 

Министърът обсъди с членовете на Съвета идеи за бъдещи инициативи на Министерството на труда и социалната политика, насочени към децата, като поредица събития под надслов „Гласът на децата и семействата“. Целта е на тях да бъдат разглеждани основните рискове пред детското благосъстояние, факторите за тяхната поява и правилните действия за решаването им. Обсъдено бе и провеждането на национален конкурс, посветен на детството в България, който да даде възможност за изява на таланта на децата в литературата, фотографията, изобразителното изкуство.

важна информация