Министър Шалапатова пред министрите в ЕС: Икономическото развитие не трябва е за сметка на социалните права

EPSCO 2

„Икономическите и социалните политики вървят ръка за ръка и икономическото развитие не трябва да се случва за сметка на социалните и трудовите права. Това налага да се работи за промяна на нагласите към инвестирането в хората, на което следва да се гледа като инвестиция в бъдещето, а не като разход“, заяви министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова по време на първото неформално заседание на министрите по заетостта и социална политика на страните – членки на Европейския съюз, в рамките на Белгийското председателство на ЕС. Срещата се проведе на 11 и 12 януари в Намюр, Белгия.

 

В рамките на заседанието ресорните министри на държавите – членки на ЕС, заедно с министрите на Швейцария, Норвегия, Исландия, Украйна, Молдова и представители на европейските социални партньори обсъдиха изпълнението и постигането на целите на Европейския стълб на социалните права. Проведоха се три тематични дебата, свързани с отразяването на Стълба в бъдещия дневен ред на ЕС, насърчаването на постигането на социална справедливост в международен аспект и интегрирането на Стълба в рамката за икономическо управление на ЕС.

 

По време на дебатите министър Шалапатова подчерта, че прилагането на Стълба е от решаващо значение за осигуряването на по-добри и качествени работни места и ефективна социална защита за всички. Тя обърна внимание, че Стълбът трябва да остане компас и в бъдеще, за да превърнем Социална Европа в реалност за всички, като се постави фокус върху създаването на справедливи работни места, повишаване на уменията, подобряване на социалните услуги и социалните инвестиции като двигател на растежа. Министър Шалапатова отбеляза готовността на България да подкрепя държавите – кандидатки за членство в ЕС, в процеса им на присъединяване, като информира за намерението за създаване на хъб за споделяне на добри практики и опит у нас.

 

В рамките на заседанието се проведоха три паралелни дебата, в които министрите обсъдиха недостига на работна сила, възможностите за подобряване на социалната закрила и достъпа до качествени и достъпни социални услуги. Министър Шалапатова обобщи и представи резултатите от дискусията за социалните услуги. В нея беше отбелязана необходимостта от подобряването на достъпа и използването на социални услуги, особено за най-уязвимите. Подчертана беше необходимостта от засилване на координацията при предоставянето им на национално, регионално и местно ниво и възможностите за увеличаване на инвестициите в тях.

 

В заседанието участва и Жилберт Хунгбо, генерален директор на Международната организация на труда, който представи инициативата за създаване на Глобална коалиция за социална справедливост. Нейната цел ще бъде да насърчи многостранното сътрудничество и партньорство, за да се постигне напредък в социалната справедливост и достойния труд за всички. Държавите членки, включително България, изразиха широка подкрепа за тази инициативата.

 

важна информация