Министър Шалапатова: Има ресурс от 70 млн. лв. за развитието на социалната и солидарната икономика

Varna 1

„Близо 70 млн. лв. ще бъдат инвестирани в сектора на социалната и солидарна икономика през следващите години по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)“, каза министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова по време на работно посещение във Варна.

С представители на общината и ръководители на социални услуги в областта, които работят основно с хора с множество увреждания с акцент върху усвояването на трудови навици и включването им в защитена заетост, тя  обсъди възможностите за развитие на предприятията на социалната и солидарната икономика в региона. Министър Шалапатова представи и мерките на Агенцията за хората с увреждания за стимулиране на предприемачеството и заетостта сред хората с намалена работоспособност.

По време на срещата ръководители на социални услуги заявиха пред министъра на труда и социалната политика, че консултациите и информацията, която получават от екипа на Регионалния център за развитие на социалната икономика, са им много полезни, за да се запознаят с възможностите за надграждане на тяхната дейност.  Варна е един от шестте града, избрани в тях да бъдат ситуирани т.нар. фокус точки по проект „Развитие на социалната икономика“, за който по НПВУ са предвидени около 27 млн. лв. Другите градове са Пловдив, Ловеч, Бургас, Благоевград и Габрово. Основната цел на фокус-точките е да насърчи дигитализацията на работните процеси в социалните предприятия, да повиши тяхната видимост и конкурентоспособност. 

Министър Шалапатова подчерта, че при подготовката на Бюджет 2024 ще бъде предвидено увеличение на заплатите на социалните работници. „Ще подготвим и Стратегия за управление и развитие на човешките ресурси в социалната сфера, която ще включва стандарти за компетенциите и образованието на социалните работници, условията на труд, заплащането и качеството на социалната работа“, каза тя.

По-късно през деня министър Шалапатова се запозна с дейността на Центъра за защитена заетост  - Бистро „Академика“, в който работят 15 младежи с множествени увреждания.

Тя посети и един от последните четири дома за медико-социални грижи за деца, който все още не е закрит. В него грижа се полага за около 60 деца, всички със сериозни здравословни проблеми. Към дома действа и дневен център, който предоставя комплексни услуги за децата и техните семейства, включително кенгуру грижа за недоносените бебета, рехабилитация и медицинска грижа, работа с родителите и др. Отскоро центърът предлага и мобилна грижа в домовете на децата, с която се подкрепят семействата, за да не ги изоставят.

Министър Шалапатова поздрави екипа на дома за постигнатото в подкрепата на децата и семействата. Тя предложи като добра практика предлаганите услуги да се надградят с насърчаване на работата с детските ясли и детските градини, тъй като там се проявява ранна симптоматика за проблеми в развитието на децата, която учителите не успяват да разпознаят.

 

важна информация