Министър Шалапатова пред министри в ЕС: България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Министър Шалапатова пред министри в ЕС: България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

“България подготвя промяна в националното си законодателство, целяща разширяване обхвата на субектите на социалната икономика и насърчаване на развитието им. Целта е напълно в синхрон с идеите на Европейската комисия – да има повече възможности за подкрепа на социалното предприемачество, хоризонти за развитието му и колкото се може по-голяма видимост на практиките и резултатите му“, каза министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова по време на конференцията на високо ниво “Социалната икономика в основата на прехода” в Лиеж, Белгия.

Тя подчерта, че по този начин държавата ще помогне на социалните предприятия да станат неразделна част от веригите за доставки на традиционния бизнес, да участват в публично-частни партньорства и обществени поръчки. Ще се увеличат възможностите те да получат  финансиране и подкрепа на консорциуми, бизнес инкубатори и клъстери в областта на социалната икономика и социалните иновации.

По време на визитата си министър Шалапатова участва в серия събития на високо равнище, посветени на развитието на социалната икономика в ЕС. В дневния ред на програмата тя предаде председателството на България на Мониторинговия комитет на Люксембургската декларация за социалната икономика на Белгия в лицето на вицепрезидента на регион Валония Кристи Мореал, като ѝ подари ръчно изработен български чан. През 2023 г. България председателстваше Мониторинговия комитет на Люксембургската декларация, която поставя основите на социалната икономика в Европа. В Комитета членуват 21 държави, като сега към него се присъединяват и Полша и Германия.   
 
“Цялата икономика на ЕС трябва да е социална” - каза в обръщението си към присъстващите министри, държавни секретари и координатори на социалната политика в държавите - членки на ЕС, еврокомисарят по работните места и социалните права Никола Шмит. “Както националните икономики, така и единният европейски пазар трябва да са насочени към обществото и климата. Светът, в който живеем, обаче не е такъв. Социалната икономика винаги е била малка, но трябва да положим усилия да я развием и подобрим“, каза еврокомисар Шмит.
Той добави, че Еврокомисията е напреднала със създаването на План за действие за социалната икономика. „Въведохме модел на дигитален и зелен преход, в който тя заема ключово място, особено в региони, където има голяма нужда от създаване на нови възможности и иновации, за да се справим с бедността, последствията от климатичните промени и да подпомогнем максимално уязвимите хора, като им осигурим възможности за заетост и развитие”, подчерта Никола Шмит.

На конференцията в Лиеж представителите на страните - членки на Мониторинговия комитет, изказаха становищата си по създаването на Пътна карта за развитието на социалната икономика. Европейската комисия, представлявана на конференцията от българката Андрияна Сукова, заместник генерален директор на генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК, се ангажира с изработването на пълноценен уебсайт за социална икономика, който да обобщава нужното законодателно съдържание по темата за всички страни членки. Изрази се съгласие и за номинирането на еврокомисар, специално ангажиран с темата социална икономика, както и за изработването на график на дейностите до 2030 г., който да доведе до пълноценното внедряване на субектите на социалната икономика в политиките на държавите членки на ЕС и на Европейската комисия. Широко се обсъди и възможността субектите на социалната икономика да имат достъп до държавна помощ.

“В момента социалната икономика създава 8% от вътрешния брутен продукт на Европейския съюз и хиляди работни места, като осигурява социална справедливост и ангажимент към работещите“ - каза Оливер Рьопке, президент на Европейския икономически и социален комитет.

На предстоящия Съвет EPSCO в Брюксел през месец март се очаква България и Испания да подпишат меморандум за двустранно сътрудничество в развитието на социалната икономика с обмен на практики и опит в насърчаването на социалните предприятия. През тази година в България ще бъде учреден и международен хъб за социална икономика, чрез който развитието ѝ да се насърчава и в страните в процес на присъединяване към Европейския съюз.

важна информация