Министър Шалапатова се срещна с представители на синдикалните организации в АСП

Министър Шалапатова се срещна с представители на синдикалните организации в АСП

Ресурс за увеличение на възнагражденията на работещите в Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще има, но какъв ще бъде техният ръст ще стане ясно до края на януари 2024 г. Това увери министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова на среща с председателите на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации към КНСБ (ФНСДУО) и на Синдиката на административните служители „Подкрепа” Кръстьо Боянов и Кремена Атанасова.

„В момента на ниво Министерски съвет се изготвя анализ на диспропорциите в заплащането в държавната администрация. На база резултатите от него ще се направи разпределение на предвидените в бюджета 375 млн. лв. за ръст на възнагражденията през 2024 г. в държавната администрация с цел дисбалансите да бъдат преодолени. Тогава ще е ясно и каква сума ще бъде предвидена за инвестиции в социалната система, но това не би могло да се случи по-рано от края на януари“, обясни министър Шалапатова.

На срещата бяха обсъдени исканията на работещите в системата на АСП за по-високи заплати, по-добри условия на труд и повишаване на изискванията към образователната степен на социалните работници. В нея участваха представители на двете синдикални организации в институцията, както и нейното ръководство начело с изпълнителния директор Надя Танева.

Министър Шалапатова информира, че за подобряване на условията на труд ще бъде използван целият ресурс, който може да бъде заделен по Плана за възстановяване и устойчивост, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и от бюджета на АСП. „Още в началото на 2024 г. започват ремонти в 15 дирекции „Социално подпомагане“. Подобряването на условията на труд, които наистина са непоносими, са абсолютен приоритет за нас. Няма как тези хора да дават надежда, да помагат на хората при насилие, при родителски конфликти в такава физическа атмосфера“, заяви Шалапатова. 

Тя съобщи още, че до края на годината авансово служители на АСП ще получат по 300 лв. за очила, което беше друго искане на синдикатите. „Успяхме да намерим резерви, тъй като по първоначални разчети можеха да бъдат заделени само по 50 лв. на служител“, каза Шалапатова. 

Заместник-министър Елка Налбантова обяви, че в началото на 2024 г. ще започне обсъждането на проекта на Стратегия за работещите в социалната сфера, като очакванията са в него активно да се включат и синдикатите. „Социалният сектор вече е доста голям. Близо 50 000 души са заети в него, затова е важно да се направят промени в сферата на заплащането, на кариерното развитие, на условията на труд, за да стане той по-привлекателен за работа“, каза Елка Налбантова. 

Друг приоритет е изготвянето на конкретен план за повишаване на знанията и уменията на социалните работници, изграждането на професионална система за супервизия, за обмяна на опит и добри практики. „Имаме амбицията да модернизираме Центъра за развитие на човешките ресурси и това ще стане основен хъб, за да имат те достъп до обучение и на място, и дигитално“, обясни министър Шалапатова.

Заместник-министър Елка Налбантова съобщи, че е планирана промяна, която да повиши изискванията към образователния ценз на социалните работници, който да бъде минимум бакалавър. Изпълнителният директор на АСП Надя Танева увери, че това може да се случи още през 2024 г.

важна информация