Министър Шалапатова: Съветът на децата трябва да участва активно в изработването на Стратегията за детето

Министър Шалапатова: Съветът на децата трябва да участва активно в изработването на Стратегията за детето

 

„Съветът на децата трябва да участва активно в изработването на Националната стратегия за детето. За нас е важно да чуем от Вас кои са рисковете и предизвикателствата, пред които сте изправени, и кой е най-добрият начин да ги преодолеем“. С тези думи министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова се обърна към Съвета на децата при откриването на тържественото заседание, посветено на 20-ата годишнина от създаването му като национален консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

 

Министър Шалапатова подчерта, че институциите трябва да са близо до децата - да чуват, разбират и се съобразяват с техния глас. „Това би било възможно само ако ние, възрастните, се научим да приемаме децата като наш партньор при обсъждането на въпросите, които ги засягат. Вслушването в мнението на децата е не само израз на уважение към тяхната личност и условие за разгръщане на техния потенциал, но е и реална предпоставка за функционирането на устойчиви, приобщаващи и демократични общества“, каза министър Иванка Шалапатова.

 

Тя изтъкна, че през 20-те години от своето създаване Съветът на децата се е утвърдил като орган, който аргументирано изразява и отстоява своето мнение в диалога с институциите и е техен равностоен партньор в усилията за усъвършенстване на политиките и практиките, насочени към децата и гарантирането на техните права. „Искаме да чуем Вашия глас какво трябва да променим в нашето общество, за да може децата да се чувстват добре, да сбъдват мечите си и да имат високо качество на живот в България“, каза министър Шалапатова.

 

В честването на 20-ата годишнина от създаването на Съвета на децата участваха още министрите на образованието и науката Галин Цоков и на младежта и спорта Димитър Илиев, председателят на ДАЗД Теодора Иванова, председателите на парламентарните комисии по труда, социалната и демографската политика Деница Сачева и по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта Небие Кабак, представителят на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн.

важна информация