Министър Шалапатова участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Brussels

Министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз (ЕС) по заетост и социална политика, което се проведе в Брюксел, Белгия. По време на форума беше приета Директивата за подобряване на условията на труд при работа през платформа. Целта на документа е да създаде по-добра работна среда за милиони работещи през цифрови трудови платформи в ЕС посредством правилното определяне на статута на заетост и въвеждането на защита при използването на алгоритмично управление.

В изказването си министър Шалапатова отбеляза, че намереното решение по отношение на най-съществения въпрос - презумпцията за трудово правоотношение, не е най-подходящото, тъй като ще доведе до фрагментиране на правната уредба, но отчитайки че това е само първа необходима стъпка към подобряване на условията на труд на хората, работещи през платформи, България подкрепя приемането на директивата.

Министрите обсъдиха и прилагането на Европейския стълб на социалните права в контекста на Европейския семестър за 2024 г. и бъдещия социален дневен ред на ЕС. В своето изказване министър Шалапатова подчерта, че подходът на жизнения цикъл трябва да продължи да бъде в основата на всички инициативи, които прилагаме, за да постигнем синергия и дългосрочни решения. Тя отбеляза, че трябва да продължим да инвестираме в успешни политики за ранно детско развитие, качествени грижи за деца и подкрепа на семействата, ефективност на услугите и социалното подпомагане от ранна детска възраст до дълбоки старини. Тя подчерта, че в бъдещия дневен ред на Общността трябва да останат приоритетите, свързани със създаването на качествени работни места, подобряване на подкрепата за преходите на пазара на труда, инвестирането в умения на бъдещето и промяна на подхода към младите хора от подкрепа към овластяване. Министър Шалапатова допълни, че за България особен принос за постигане на тези цели ще има разгръщането на социалната икономика.

Министрите обсъдиха важната роля на колективното договаряне, като се обединиха около мнението, че е време за сближаване на възнагражденията в ЕС и премахване на феномена „работещи бедни“. Откроена беше и съществената роля на социалните партньори през колективното трудово договаряне да се въздейства положително както на нивата на минималната работна заплата, така и на качеството на работните места и уменията на работната сила.

По покана на Хубертус Хайл – федерален министър на труда и социалните въпроси на Германия, беше проведена двустранна среща, в която двамата с министър Шалапатова обсъдиха разгръщането на двустранното сътрудничество между двете държави. Министрите обсъдиха възможностите за обмяна на опит и подобряване на сътрудничеството в областта на определянето на минималните работни заплати и колективното трудово договаряне, както и добрите практики за овластяването на младите хора и подобряването на осведомеността за възможностите, които предоставя европейската инициатива ALMA (Стреми се, учи, овладей, постигай“). Двамата министри обсъдиха и въпроси, свързани с гарантирането на справедлива трудова мобилност в Съюза, задълбочаване на сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, както и организирането и участието в съвместни конференции и инициативи.

Министър Шалапатова проведе среща и с Моника Навикиене – министър на социалната сигурност и труда на Литва, в рамките на която бяха обсъдени теми от взаимен интерес, както и възможността за задълбочаване на сътрудничеството в подкрепа на изграждане на капацитет и развитие в социалната област на държавите, кандидатки за членство в ЕС.

 

важна информация