МТСП организира конкурс за социални иновации в подкрепа на социалната икономика

MTSP

Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за насърчаване развитието на социалните иновации в подкрепа на социалната икономика. Основната му цел е да бъдат отличени организации, социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции, които допринасят за развитието на социалната икономика в България.

 

В седмото издание на събитието ще бъдат отличени участници в категориите за социални иновации, свързани със заетост, социално включване, както и с предоставяне на социални продукти и услуги.

 

Крайният срок за кандидатстване е до 17.30 часа на  30.09.2021 г. Пълна информация за конкурса, както и необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на: http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119.

важна информация