МТСП ще разработи дигитална платформа за превод от и на български жестов език

DSC_0752

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще разработи национална дигитална платформа за преводачески услуги от и на български жестов език с финансиране по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Николай Найденов на среща с президента на американския университет „Галодет“ Роберта Кордано и представители на фондация “Заслушай се”, Deaf.bg. 

Дигиталната платформа за видео-жестов превод ще бъде изградена в партньорство с Агенцията за хората с увреждания, Агенцията за социално подпомагане и глухата общност в България. Чрез създаването ѝ ще се подпомогнат глухите и сляпо-глухите хора в тяхното ежедневие. Тя ще им осигури по-лесен достъп до образование и обучение и ще създаде условия да са по-самостоятелни и да се включват по-пълноценно на трудовия пазар и в обществото. Платформата ще предоставя директна достъпна връзка за обслужване на глухи и сляпо-глухи лица, което ще способства за прилагането на Закона за българския жестов език посредством ефективен начин за комуникация на български жестов език с помощта на съвременните информационни технологии.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за обмен на опит и добри практики между МТСП и университета „Галодет“ за подготовката на глухи специалисти по жестов език и за стимулиране на тяхната трудовата реализация.

важна информация