Над 400 родители са започнали работа благодарение на мярката „Родители в заетост“ по ПРЧР

 

Над 400 родители са започнали работа благодарение на мярката „Родители в заетост“ по ПРЧР

 

Общо 433 родители са успели да се върнат на работа или са си намерили нова, след като са се включили в дейностите по проект „Родители в заетост“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. Процедурата е с бюджет от 24 млн. лв. и се изпълнява от Агенцията по заетостта. Мярката „Родители в заетост“ е насочена към безработни и търсещи работа родители, както и към родители, които вече имат работа. Освен осигуряването на възможности за полагане на грижи за деца, родителите могат да ползват и услуги с цел улесняване на достъпа им до пазара на труда. За детегледачи се подбират безработни, които предварително са одобрени от родителите.

 

Заявления за кандидатстване в бюрата по труда могат да подават родители на деца от 0 до 5 г., включително, които не посещават детски ясли, детски заведения и предучилищни групи, като грижата е допустима до 8 часа на ден. Многодетните и самотни родители на деца от 0 до 12 г., които посещават детски ясли, заведения и училище, могат да ползват услугите на детегледач по проекта до 4 часа на ден.

 

До момента са сключени 639 тристранни споразумения по мярката „Родители в заетост“ – между Агенцията по заетостта, родителя и детегледача. 433 родители са се върнали на работа или са започнали нова, а останалите 206 родители са започнали да търсят работа. Най-много семейства от Пловдив са се възползвали от възможността да разчитат на детегледач за отглеждането на детето или децата си. Най-възрастният детегледач, нает по проекта, е на 69 г., а най-младият - на 19 г. Многодетните семейства, които са са се възползвали от проекта, са 44.

 

Родителите, които искат да кандидатстват за безплатен детегледач, и безработните, желаещи да се грижат за техните деца, могат да подадат документи за участие в проект „Родители в заетост“ в бюрата по труда. Дейностите по мярката продължават до 2026 г.

важна информация