Над 653 000 хора с увреждания получават месечна финансова подкрепа

Над 653 000 хора с увреждания получават месечна финансова подкрепа

Средно 653 503 души са получили месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания през периода януари-март 2022 г. Това показват данните на Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика. Право на такава подкрепа имат пълнолетни хора с трайни увреждания (с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност 50 или над 50%).

Размерът на помощта е процент от линията на бедност според степента на увреждането и се актуализира ежегодно спрямо нейния размер. През 2022 г. той се повиши на 413 лв., което доведе до близо 12% ръст на месечната финансова подкрепа за хората с увреждания.

Най-висок размер получават хората с над 90 на сто степен на увреждане с право на чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. Те получават 235,41 лв. месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания. За хората с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, нейният размер е 123,90 лв. Хората с над 90 на сто степен на увреждане получават месечна финансова подкрепа от 103,25 лв. месечно. За хората с от 71 до 90 на сто степен на увреждане размерът й е 61,95 лв., а за хората с от 50 до 70,99 степен на увреждане - 28,91 лв.

Разходите за изплащане на месечна финансова подкрепа през първото тримесечие на 2022 г. са 121 215 805 лв.  – с над 6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

важна информация